Chaøo möøng quí Thaày, Coâ ñeán vôùi website cuûa Leâ Hoaøng Lieâm
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bộ sưu tập Code cho Blog

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng Liêm (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:14' 11-08-2009
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 361
Số lượt thích: 0 người
Đồng hồ quả lắc:

Code:

Đồng hồ 20-1:

Code:

Đồng hồ thư pháp “Ơn Thầy”:

Code:

Lịch vạn niên:

Code:
quality="high" width="180" height="240" name="nackvision_timer04" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain"
wmode="transparent"
type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
Lịch tường:


Code:
quality="high"
width="180" height="240"align="middle"
type="application/x-shockwave-flash"
allowScriptAccess="always"wmode="transparent"base="/uploads/resources/492/"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
flashVars="" />Tìm kiếm Google:

Code:Tin tức:

Code:

Từ điển:

Code:
Gửi ý kiến

Games

Games at Miniclip.com - Mountain Bike Mountain Bike

Perform crazy stunts in this downhill mountain bike racer!

Play this free game now!!
Games at Miniclip.com - Cube Buster Cube Buster

Clear the squares and become the quickest cube buster there is!

Play this free game now!!
Games at Miniclip.com - Tank Attack Tank Attack

Defend your stronghold from the attacking waves of enemy tanks.

Play this free game now!!

Caûm ôn quí Thaày, Coâ ñaõ gheù thaêm. Heïn gaëp laïi